הכנס העולמי ה - 21 לדיני ממונות

צדק חברתי ביחסי עובד ומעביד

הכנס העולמי ה -21 לדיני ממונות תשע"ב

באדיבות אתר שרלייב

הרב פרופ' נחום רקובר