הכנס העולמי ה - 21 לדיני ממונות

בניית בנין על קרקע זולה

הכנס העולמי ה -21 לדיני ממונות תשע"ב

הכנס העולמי ה -21 לדיני ממונות תשע"ב

הרה"ג יעקב אריאל