הכנס העולמי ה - 21 לדיני ממונות

צדקה וצדק חברתי

הכנס העולמי ה -21 לדיני ממונות תשע"ב

באדיבות אתר שרלייב

הרה"ג שלמה דיכובסקי