בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
24 שיעורים
  undefined
  1:04
  ליקוטי הלכות

  הצדיק לא דוחק את הקץ

  בציעת הפת הלכה ד'

  בשביל להחזיר בתשובה אי אפשר בכוח ובדחיקת הקץ אלא רק בתפילה, הבנה שהוא יתברך השולט.

  הרב יהודה מלמד | ז' אדר תשע"ז
  undefined
  1:06
  ליקוטי הלכות

  והעיקר (האמת והאמונה) לא לפחד כלל

  ליקוטי הלכות - תפילין ה' - מ"א-מ"ג (שיעור 22)

  התפילין מגשרות בין הקדושה הפנימית שבתוכם ליהודי על ידי האמת והביטחון שלמרות שהגשר צר מאוד הדרך פשוטה ואפשרית. הדיבור עם ה' כפי הנשמע מתוך לב של עני, שמבקש כל הזמן להיות קרוב לה'.

  הרב יהודה מלמד | י"ח אדר התשע"ג
  undefined
  45 דק'
  ליקוטי הלכות

  סנטימטר כאן, קילומטר בשמיים

  ליקוטי הלכות - תפילין ה' (שיעור 22)

  לפעמים דווקא כשמגיעים ממקום נמוך, אפי' מהמוות, אפשר להגיע לכיסופים אמיתיים וקרבת ה'. זה תפקידו של הקדיש יתום, ושל התפילין. ועוד - כמה סיפורים על הרב פרומן זצ"ל

  הרב יהודה מלמד | כ"ה אדר התשע"ג
  undefined
  45 דק'
  ליקוטי הלכות

  להיות צעירים תמיד = חיי אמונה ודבקות

  ליקוטי הלכות - תפילין ה' - ל"ז (שיעור 21)

  שרה אימנו היתה קשורה לאמונה הגדולה והשלמה, ולכן היתה תמיד צעירה. בת מאה כבת עשרים. וגם - למה כדאי לעשות 'הנחת תפילין' (לאו דווקא ראשונה) דווקא במערת המכפלה?

  הרב יהודה מלמד | כ"ז שבט התשע"ג
  undefined
  1:00
  ליקוטי הלכות

  לזרוק את השכל?

  ליקוטי הלכות - תפילין ה' - ל"ו-ל"ז (שיעור 20)

  משה רבנו נשאר נער כל ימיו, עם הטהרה והחידוש של הילדות. כדי שגם אנחנו נוכל לקבל את האור הגדול הזה, צריך להכניס אותו לעור שמחליש אותו, ולסוגרו בחוזק.

  הרב יהודה מלמד | כ' שבט התשע"ג
  undefined
  1:07
  ליקוטי הלכות

  לזרוק את השכל?

  ליקוטי הלכות - תפילין ה' - ל"ד-ל"ה (שיעור 19)

  בהתחלה אדם הוא אור ולאחר שהוא גדל הוא נהיה גם כלי - מכיל יותר את המציאות ולא שורף אותה. ר"נ אומר לאדם לזרוק את שכלו - לזרוק את הגאוה של השכל להבין כל דבר, ולחיות את המציאות הפשוטה

  הרב יהודה מלמד | יג' שבט התשע"ג
  undefined
  1:04
  ליקוטי הלכות

  כח המדמה והיחס אליו

  ליקוטי הלכות - תפילין ה' - ל"ד (שיעור 18)

  כח המדמה מקביל להסתכלות החיצונית של החושים. המקום הנכון שלו.

  הרב יהודה מלמד | ו' שבט התשע"ג
  undefined
  52 דק'
  ליקוטי הלכות

  משיכת הכפירה ותשובת האמונה

  ליקוטי הלכות - תפילין ה' - ל"ב-ל"ג (שיעור 17)

  ישנה משיכה בכפירה. יש לזה סיבות, אבל צריך לעזוב את החיפוש הזה ולתפוס באמונה. להגיד "אי אפשר להבין בשכל וצריך אמונה" - אינה בריחה אלא תשובה

  הרב יהודה מלמד | כ"ז טבת התשע"ג
  undefined
  1:00
  ליקוטי הלכות

  הולדה והתחדשות נפשות באספקלריית הדורות

  ליקוטי הלכות - תפילין ה' - ל"א-ל"ב (שיעור 16)

  יציאת מצריים מראה על התחדשות. משה הגיע עם האמירה 'אהיה'= עתיד. אם יש עתיד יש עבר, יש בורא. בדורנו יש רצון להתחדשות וחשוב לדאוג שהיא תהיה פנימית ולא חיצונית

  הרב יהודה מלמד | כ"א טבת התשע"ג
  undefined
  1:06
  ליקוטי הלכות

  הדילוג מעל הכפירה

  ליקוטי הלכות - תפילין ה' - (שיעור 15)

  ר' נתן מכיר בעוצמת הכפירה ולכן הוא לא מציע להתמודד נגדה בנשק שלה - השכל, אלא לדלג מעליה ולהסתכל מנקודת מבט של אמונה ומשם כל הקושיות לא קיימות.

  הרב יהודה מלמד | י"ד טבת התשע"ג
  undefined
  58 דק'
  ליקוטי הלכות

  תפילין דר"ת וחבלי משיח

  ליקוטי הלכות - תפילין ה' -סעיף כ"ח (שיעור 14)

  תפילין של רבנו תם שייכים לפעולה בתחילת המחשבה, וכוחם נצרך ביותר בחבלי משיח. לפעול בצורה מיוחדת ויוצאת מהסדר הרגיל להכניע את היצר הרע המתגבר. בעיקר את ההשכלה.

  הרב יהודה מלמד | ז' טבת התשע"ג
  undefined
  39 דק'
  ליקוטי הלכות

  מסירות נפש בשיא הקשיים - חנוכה

  ליקטי הלכות - תפילין ה' - (שיעור 13)

  תפילין של ר"ת - בחינת רבי עקיבא שמת בייסורים. מדית הדין - הסתר פנים. גם בחנוכה היה הסתר פנים ועל ידי מסירות נפש - הכנת הכלים, היתה סייעתא דשמיא.

  הרב יהודה מלמד | כ"ב כסליו התשע"ג
  undefined
  51 דק'
  ליקוטי הלכות

  ההבדל בין תפילין דרש"י לתפילין דר"ת

  ליקטי הלכות - תפילין ה' - (שיעור 12)

  אדם צריך תמיד לעשות תשובה על תשובתו וע"י כך להגיע למדרגה הבאה. תפילין דרש"י: חסדים ואז גבורות - שם ה' כסדר. תפילין דר"ת: גבורות ואז חסדים - י' בתחילה שני הה"א באמצע ובסוף ו'.

  הרב יהודה מלמד | טו' כסליו התשע"ג
  undefined
  1:14
  ליקוטי הלכות

  תפילין של ראש ותפילין של יד - הצדיק ועמך ישראל

  ליקטי הלכות - תפילין ה' - סעיפים כג' - כה' (שיעור 11)

  ראש השנ לעומת ראש חודש, חידוש תמידי וחידוש טבעי. השוואת תפילין של ראש לצדיק, ותפילין של יד לשאר עם ישראל.

  הרב יהודה מלמד | ח' כסליו התשע"ג
  undefined
  54 דק'
  ליקוטי הלכות

  המשיח - מתקן הנפילות

  ליקוטי הלכות - תפילין ה' - סעיפים כא' - כג' (שיעור 10)

  דוד, שמתוך שלא היו לא חיים ומכן שהבין את חסרונו זכה לחיים ארוכים של שנים קדמוניות. המשיח בא להעלות את הנפילות לענווה של הכרה בצורך לתקן.

  הרב יהודה מלמד | א' כסליו התשע"ג
  undefined
  1:05
  ליקוטי הלכות

  משבר, שינה והתחדשות

  ליקוטי הלכות - תפילין ה' - סעיפים יח'-יט' (שיעור 9)

  המשבר והשינה יוצרים התחדשות. שבכל בוקר זוכים לקבל מוחין חדשים ועדינות. ר' נתן מלמד אותנו להפוך את המשבר לצמיחה.

  הרב יהודה מלמד | כג' חשון התשע"ג
  undefined
  53 דק'
  ליקוטי הלכות

  קשר של תפילין

  ליקוטי הלכות - תפילין ה' - סעיפים יב'-טו' (שיעור 7)

  קשר התפילין נמצא דווקא מאחור - על גזע המוח. החלק שאחראי על התת מודע - חלקו הפנימי של האדם. על היד הכהה לבטא שם אריכות אפיים עם כל הקשיים.

  הרב יהודה מלמד | ט' חשון תשע"ג
  undefined
  1:05
  ליקוטי הלכות

  רצועות התפילין וסיפורי מעשיות

  ליקוטי הלכות - תפילין ה' - סעיפים טז'-יח' (שיעור 8)

  רצועות התפילין המגיעות לטבור - בחינת התחלה והתחדשות. תפילין שכנג הלב - להכניס אריכות אפיים. סיפורי מעשיות כדוגמת סיפורי הנביאים, הראשונים.

  הרב יהודה מלמד | טז' חשון תשע"ג
  undefined
  1:02
  ליקוטי הלכות

  לעלות מעלה מעלה בזכות הצדיק

  ליקוטי הלכות - תפילין ה' - סעיפים ט'-יא' (שיעור 6)

  כשהצדיק מאריך אפו ומתחיל מחדש, גם אלו שנופלים הכי עמוק מקבלים כח לטפס. רצועות התפילין והמעברתא מלמדות אותנו על מידת ארך אפיים - להתגבר על כל המניעות.

  הרב יהודה מלמד | ב' חשון תשע"ג
  undefined
  52 דק'
  ליקוטי הלכות

  ארך אפיים לצדיקים ולרשעים

  ליקוטי הלכות - תפילין ה' - סעיפים ו'-ח' (שיעור 5)

  זהירות מזקנה דסיטרא אחרא, רק להתחדש כל הזמן ולשאוף להתקדם. השוואה לשיטת מרן הראי"ה קוק - תהליכים ו"ארך אפיים".

  הרב יהודה מלמד | ד' תשרי התשע"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il