בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
63 שיעורים
  undefined
  45 דק'
  נפש החיים

  בצלם אלוקים

  חזרה על פרקים א-ב ותחילת פרק ג'

  כוונת מילת "בצלם" מדוע דווקא "בצלם אלוקים" ? כוחו הגדול של האדם.

  הרב יוסף אפריון | ח תשרי תשע"ט
  undefined
  45 דק'
  נפש החיים

  נפש החיים פרקים א- ב

  פתיחה לספר נפש החיים

  הקדמה לספר. "בצלם אלוקים" , חידוש העולם ע"י ריבונו של עולם . מדוע לחם הפנים היה נשאר חם?

  הרב יוסף אפריון | טו אלול תשע"ח
  undefined
  38 דק'
  נפש החיים

  המעשה הוא העיקר אך מוכרחת גם כוונה

  שער א' כ"א

  האבות קיימו את כל התורה ע"י ההשגות שהשיגו. אבל ממתן תורה הדרך היחידה היא לעבוד את ה' ולהתקרב ע"י המצוות.

  הרב חיים בן שושן | ג' אב תשע"ז
  undefined
  50 דק'
  נפש החיים

  המשכת האור מעומק הנשמה היא המתקנת הכל

  שער א' כ"א

  עומק התשובה הוא ע"פ עוצמת הקילקול וע"י אמירת "אמן יהא שמיה רבא" הוא מגדל את שמו של הקב"ה גם בקרבו ולכן מוחלים לו על כל עונותיו.

  הרב חיים בן שושן | כ"ה תמוז תשע"ז
  undefined
  42 דק'
  נפש החיים

  גילוי השורש האלוקי הפנימי שהאדם

  התשובה של האדם נובעת מהשורש השנתי העליון שאין החטא יכול לגעת בו. יש בתוכנו יסוד טוב ומוחלט עליון וגם עם חטאנו יבוא לנו משם תיקון. צריך להאמין שהכל עתיד להיות מתוקן.

  הרב חיים בן שושן | ה' תמוז תשע"ז
  undefined
  37 דק'
  נפש החיים

  יסוד העבודה- הקשר שבין אדם לבוראו

  נפש החיים שער א' פרק י"ב

  במעשי האדם הוא משרה שכינה בעולמות, יסוד העבודה הוא באמונה בקשר בין האדם לבוראו ומזה נמשכת השראת השכינה.

  הרב חיים בן שושן | י"ח אדר תשע"ז
  undefined
  39 דק'
  נפש החיים

  קדשת ישראל ומחיית עמלק

  נפש החיים שער א' פרק י"א

  יש שני הבדלים בין הקדושה של מטה לשל מעלה, מלאכי השרת תלויים בקדושה של ישראל וממילא אם עמלק חוסם את השכינה והקדושה העולם חסר.

  הרב חיים בן שושן | י' אדר תשע"ז
  undefined
  37 דק'
  נפש החיים

  השראת שכינה בעולם ע"פ מעשי האדם

  נפש החיים שער א' פרק י'

  אדם נברא להעלות את הגשמיות ולא חלילה להיפך. עניינו של פורים הוא השראת שכינה מתוך ההעלם.

  הרב חיים בן שושן | ג' אדר תשע"ז
  undefined
  39 דק'
  נפש החיים

  היחס בין האדם למלאך

  נפש החיים שער א' פרק י'

  נפש החיים שער א' פרק י'

  הרב חיים בן שושן | כ"ו שבט תשע"ז
  undefined
  40 דק'
  נפש החיים

  בטחון בה'

  נפש החיים שער א' פרקים ז'-ט'

  הבטחון של האדם וקיווי שלו הוא זה שמביא את הטוב מלמעלה וחלילה להפך וזאת הכוונה של דבר אל בני ישראל ויסעו שע"י הביטחון שיקרע להם הים נגרם הנס.

  הרב חיים בן שושן | י"ב שבט תשע"ז
  undefined
  44 דק'
  נפש החיים

  גילוי כבוד ה' תלוי במעשי האדם

  נפש החיים שער א' פרק ו'- ז'

  נפש החיים שער א' פרק ו'- ז'

  הרב חיים בן שושן | כ"ז טבת תשע"ז
  undefined
  42 דק'
  נפש החיים

  המשכת הקדושה ע"י המצוות

  נפש החיים שער א' פרק ו'

  נוסח ברכת המצות מבטא את המשכת הקדושה ע"י המצוות וכשהאדם מקיים מצווה הוא מוקף בקדושה עליונה וזה פירוש קדשנו במצוותיך.

  הרב חיים בן שושן | כ' טבת תשע"ז
  undefined
  41 דק'
  נפש החיים

  רמ"ח פיקודין- רמ"ח אברין דמלכא

  נפש החיים שער א' פרק ו'

  המצוות נקראים אברים ויש לזה שני משמעויות. האחת היא שכמו שהחיות מתפשטת באבר כך גם הקדושה העליונה מתגלה במצוות. השני היא שכמו שבאברים צריכים את כולם כך גם במצוות צריך את כולם בשביל השראת שכינה שלימה.

  הרב חיים בן שושן | י"ד טבת תשע"ז
  undefined
  44 דק'
  נפש החיים

  ההבדל בין קודם חטא אדם הראשון לאחריו

  נפש החיים שער א' פרק ו'

  ההבדל בין קודם חטא אדם הראשון לאחריו, לפני החטא האדם היה כולו טוב וקודש אבל אחרי החטא האדם נהיה מעורב בטוב ורע, והתאוות נהיו מתוכו ולא מבחוץ.

  הרב חיים בן שושן | ו' טבת תשע"ז
  undefined
  36 דק'
  נפש החיים

  התקשרות העולמות והשפעת ישראל

  נפש החיים המשך פרק ה'

  הקב"ה קשר את כל ההתקדמות של הבריאה בישראל כיון שנשמתם היא ממקום מאוד גבוה ולכן הם משפיעים מאוד. הקב"ה מלא שמים וארץ אך גלוי הוא עפ"י ה'.

  הרב חיים בן שושן | ט"ו כסלו תשע"ז
  undefined
  45 דק'
  נפש החיים

  האדם כמקדש

  נפש החיים המשך פרק ד'

  האדם דומה לעולם וליבו לקודש הקודשים וע"כ האדם צריך למלא עצמו במחשבות טובות, ועיקר התיקון זה הדבקות בקב"ה. זה גם הסוד שמתגלה ליעקב.

  הרב חיים בן שושן | ח' כסלו תשע"ז
  undefined
  43 דק'
  נפש החיים

  סגולתם של ישראל

  נפש החיים פרק ד'

  משמעות מעשי האדם שמביאים לידי שמחה, וענווה בדברים אלו מביאה לידי זילזול במצוות ולכן חייב להאמין במשמעות הרבה של מעשיו..

  הרב חיים בן שושן | כ"ט חשוון תשע"ז
  undefined
  41 דק'
  נפש החיים

  האדם בונה עולמות

  נפש החיים פרק ג'

  האדם במעשיו כמו הקב"ה כביכול בורא עולמות וח"ו גם מחריבם.

  הרב חיים בן שושן | כ"ב חשוון תשע"ז
  undefined
  47 דק'
  נפש החיים

  "בצלם אלוקים עשה את האדם"

  נפש החיים פרק א-ב

  פירוש "בצלם אלוקים עשה את האדם" דמיון במשהו ולא דמיון ממש, ופירושו, כשם לאלוקים יש את כל הכוחות גם לאדם יהיה אותם ע"י התורה והמצוות והם הפועלים ומביאים את השכינה לארץ.

  הרב חיים בן שושן | ט"ו חשוון תשע"ז
  undefined
  35 דק'
  נפש החיים

  עניינו ומטרתו של נפש החיים

  הקדמה לספר נפש החיים

  עניינו של נפש החיים להוריד את ההסתכלות העליונה של תורת הסוד לציבור ע"י הגדלת חשיבות מעשי האדם המביאים לידי שמחה בעבודת ה'. הסתכלות של אמונה מלמעלה למטה.

  הרב חיים בן שושן | ח' חשוון תשע"ז
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il