בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
24 שיעורים
  undefined
  36 דק'
  נפש החיים

  תלמידי חכמים- בגהינום?!

  פרק י"ז

  שני סוגים של תלמידי חכמים. אחד כמעשה כשפים והאחד התורה מצילתו.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | כ"ח תמוז התשע"ה
  undefined
  38 דק'
  נפש החיים

  פניות לומד התורה

  פרק ט"ז

  מי שלומד תורה מפנים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ ומי שלומד הוא שמור ע"י הקב"ה מן המזיקים וכן אם בורח מהגדולה היא תרדוף אחריו.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | כ"א תמוז התשע"ה
  undefined
  39 דק'
  נפש החיים

  חדרי התורה

  פרק ט"ו

  עניינם של חדרי תורה וההכנעות אליהם בשעת יסוריו. הדיינים נתפסים במקום שבו יש חוסר מתורה . ושבח עם ישראל שהם אהובים מתוך כל היקום.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | י"ד תמוז התשע"ה
  undefined
  26 דק'
  נפש החיים

  התורה - שלום בעולם

  ביאור המהרש"א בדרשה של השלום המגיע מהתורה לשמה. הסבר הגר"א לפסוק זה. המשך הלימוד הגמרא מסכת סנהדרין.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | כ"ז אדר התשע"ה
  undefined
  31 דק'
  נפש החיים

  חיות התורה

  הסבר על כך שהתורה היא מחיה את העולם שלנו וכל העולמות כולם. הסבר למה אנחנו לא מרגישים את זה בעצמנו.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | כ' אדר התשע"ה
  undefined
  37 דק'
  נפש החיים

  תורה מול עבודה

  חקירה במחלוקת ר' ישמעאל ור' משעון בר יוחאי לעניין לימוד תורה ועבודה, ובהסבר ברכות התורה בפרשת "והיה אם שמוע"

  הרב חיים אביהוא שוורץ | כ"ט שבט התשע"ה
  undefined
  37 דק'
  נפש החיים

  קיום העולם על ידי התורה

  נפש החיים פרק יא

  העולם לפני שהתורה הגיעה, היה חפץ. וכל עניין העולם הוא בשביל לימוד התורה, שאם רגע אחד לא יהיה לימוד תורה בעולם, העולם בטל. לא מכח המצוות, אלא מכל הלימוד של עם ישראל.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | כ"ב שבט התשע"ה
  undefined
  34 דק'
  נפש החיים

  "אתם הדבקים בה' אלוקיכם"

  נפש החיים פרק יא

  בשיעורים הקודמים דובר על גבהות התורה, אך מעלת ישראל היא גם כזו ולמעלה מכך. מחשבתן של ישראל קדמה, וזה דבר אחד עם "תורה קדמה"

  הרב חיים אביהוא שוורץ | ט"ו שבט התשע"ה
  undefined
  29 דק'
  נפש החיים

  אמונה בגדלות התורה

  נפש החיים פרקים י' - יא'

  צריך להפנים את הגודל של התורה. אמנן במהלך סתם לימוד אנחנו לא פוגשים את זה, אך מהפעמים הבודדות שכן, אנו לומדים לכל שאר הזמן. וכל הגדלות הזו תלויה בישראל הלומדים את התורה.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | ח' שבט התשע"ה
  undefined
  37 דק'
  נפש החיים

  לקנות את המקח והמוכר יחד

  נפש החיים פרקים ט' - י'

  אמנם יש מקום לעצור להוסיף יראת שמיים באמצע הלימוד, אך אומר ר' חיים שזה בדר"כ לא נצרך - קודשא בריך הוא ואורייתא חד הוא. התורה מגיעה ממקור עליון, ועצם העיסוק בה הוא הדביקות הגדולה ביותר

  הרב חיים אביהוא שוורץ | כ"ג טבת התשע"ה
  undefined
  38 דק'
  נפש החיים

  הלכה, אמונה וקבלה

  כמו שלמדנו בשיעור שעבר, דברי נפש החיים על מיעוט הזמן ליראה לא נוגעים ללמוד אמונה. עוד בחשיבות לימוד האמונה והפנימיות, והערה בקשר ללמודים פנימיות בלי התבוננות שכלית.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | ט"ז טבת התשע"ה
  undefined
  38 דק'
  נפש החיים

  מקומם של לימודי האמונה

  נפש החיים מגדיר שצריך "קב חומטין", כמה דקות של הכנה בטהרת הלב, על מנת שהלימוד יהיה מתוך מקום נכון, אך לא יותר מידי. אין דבריו לגבי לימוד האמונה, שהוא עצמו לימוד תורה ואף החלק הגדול של התורה, אף יותר מהנגלה, כדברי הרמב"ם.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | ט' טבת התשע"ה
  undefined
  36 דק'
  נפש החיים

  לא לומדים לשם התורה גרידא

  כדי שלא נגיע לטעויות מהפרקים הקודמים, מסתייג ר' חיים - אנו לא לומדים תורה סתם כי היא תורה, אלא כי היא תורת ה'. ע"י לימוד התורה לשמה מגיעים ל"ולדבקה בו"

  הרב חיים אביהוא שוורץ | י"ח כסלו התשע"ה
  undefined
  39 דק'
  נפש החיים

  קודם לימוד התורה מוכרחת שתבוא היראה

  הקדוש ברוך הוא נותן חכמה לחכמים כלומר נותן ומשפיע תורה לבעלי יראת שמיים. ולכן קודם לימוד התורה מוכרח האדם לקנות יראת שמיים.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | י"א כסלו התשע"ה
  undefined
  37 דק'
  נפש החיים

  הגישה ללימוד מתוך יראת שמיים

  חשיבות לימוד יראת ה', והכוונה כדברי הנפש החיים מה היחס בין הלימוד ליראת ה'

  הרב חיים אביהוא שוורץ | ד' כסלו התשע"ה
  undefined
  35 דק'
  נפש החיים

  יראת ה' - חובה בבסיס הלימוד

  המשך ביאור לימוד תורה לשמה וחשיבות התורה. התחלת פרק ב' - יראת ה' זה ההתחלה והבסיס.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | כ"ז חשוון התשע"ה
  undefined
  35 דק'
  נפש החיים

  לימוד תורה לשם התורה-כרצון ה' יתברך

  המשך ברור דברי הנפש החיים מהו לימוד תרה לשמה ודברים של הרב שרעבי זצ"ל בעניין.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | י"ט חשוון התשע"ה
  undefined
  37 דק'
  נפש החיים

  לשם התורה, לשם הופעת התורה כרצון ה'

  עניין תורה לשמה

  הגברת לימוד התורה לשמה לשם התורה. דהיינו לדעת אותה, להבינה ולחדש בה. השלמת ההסברה מדברי הרב קוק באורות התורה שרצון ה' הוא שהתורה תופיע בעולם ותתגלה על ידינו.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | י"ב חשוון התשע"ה
  undefined
  32 דק'
  מידת הענווה

  פרק ב'- עניין תורה לשמה

  נפש החיים

  עניין לימוד התורה זה לא "דביקות", כי לזה היה מספיק לקרוא תהילים ולחזור על אותו פרק כל הזמן.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | א' חשוון התשע"ה
  undefined
  33 דק'
  מידת הענווה

  הקדמת ר' איצלה מוולזין לנפש החיים (5) - דברים ל 'ימים נוראים'

  ר' חיים מוולוז'ין התאמץ מאוד על הדיבור ודאג שיוציאו את ספרו "נפש החיים". הימיםבין ר"ה לשמחת תורה הם ימים מסוגלים לקרבת ה'. ומכח יום הכיפורים צריך להיות לנו כח לכל השנה כולה.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | ז' תשרי התשע"ה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il