בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
216 שיעורים
  undefined
  34 דק'
  מאמר שלישי

  אתה חונן - ראשונה בחשיבות

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 211 (מאמר שלישי פסקה יט - המשך)

  ביאור ברכת אתה חונן - הראשונה בחשיבות. הבדל בין 'אדם' ל'אנוש', בין 'דעת' ל'בינה' בין 'אבינו' ל'מלכנו' ועוד. המשך סדר הברכות עד קיבוץ גלויות.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | ו' טבת תש"פ
  undefined
  36 דק'
  מאמר שלישי

  ברכות תפילת עמידה

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 210 (מאמר שלישי פסקה יט )

  סקירה של ברכות שמונה עשרה מ''חונן הדעת'' עד ''רפאנו''.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | ז' כסלו תש"פ
  undefined
  35 דק'
  מאמר שלישי

  שתי בחינות - גדול וקדוש

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 209(מאמר שלישי - אמצע י"ז - חזרה)

  רק אחרי שברור משתי הברכות הראשונות שהקב''ה קשור לעולם ופועל בו - אומרים גם ''אתה קדוש'' ·''קדוש'' משמעותו נצחי, אלוקי, רוחני, נבדל ·הקב''ה ''גדול וקדוש'' - מצד אחד ''גדול'' ומשפיע ברכה בעולם, ומצד שני ''קדוש'' ונבדל.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | כ"ג חשון תש"פ
  undefined
  35 דק'
  מאמר שלישי

  תפילה - החפ"ש יוכל לדבר עם המח"ט?!

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 208(מאמר שלישי - אמצע י"ז - חזרה)

  • חיוב תפילה – תפילה על כלל ישראל. • ברכת אבות – ניגשים לתפילה מכח האבות ובתפילה לגאולה למען שמו. • ברכת גבורות – לאלו-ה ממשלה מתמדת – מחייה מתים. o מוריד הגשם – תפילת הצדיקים לגשם ולגאולה (וכן סיפורים על ה'בבא סאלי' זצ"ל).

  הרב חיים אביהוא שוורץ | ליל י במרחשון התש"ף
  undefined
  35 דק'
  מאמר שלישי

  אחריותך על הכלל - בעש"ן

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 207(מאמר שלישי - המשך סעיף י"ט)

  אחריות היחיד על הכלל - במתנות (כהונה), 'מעשים', 'מאמרים', 'דיבורים' ו'מידות'. ביאור ברכות העמידה: 'אתה חונן' עד 'השיבה שופטינו'.אחריות

  הרב חיים אביהוא שוורץ | י"ט אלול תשע"ט
  undefined
  33 דק'
  מאמר שלישי

  תפילות ראש השנה - הפרי לכל השנה

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 206(מאמר שלישי - המשך סעיף י"ט)

  הכח והחובה בתפילת הציבור ואחריות היחיד על הכלל. דברי התעוררות מספר 'אני לדודי' לרב שריה דבליצקי זצ"ל בעקבות הכוזרי בסעיף ה. תפילות הימים הנוראים הם הפרי לכל השנה - כשם שהתפילה היא פרי יומו ולילו, ויום השבת הוא פרי השבוע. עיקר התפילה בו יש לשפוך את ליבנו הוא מלכות השם.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | י"ב אלול תשע"ט
  undefined
  38 דק'
  מאמר שלישי

  תפילת הציבור

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 205(מאמר שלישי - סעיף י"ט)

  חמישה חלקים בהסבר ערכה של תפילת הציבור: א. תפילה בציבור היא תמיד לתועלת כולם. ב. צירוף כל החלקים המעולים לתפילה אחת. ג. ברכת היחיד באה מתוך הכלל. ד. היחיד הוא אבר וחלק מהכלל. ה. האחדות הגמורה בכלל ישראל עד כדי מסירות נפש.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | כ"ט תמוז תשע"ט
  undefined
  26 דק'
  מאמר שלישי

  האם יש קדושה בדאגה לעצמו?

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 204(מאמר שלישי - סעיף י"ט)

  הרכבת תפילות הציבור. "אין היחיד אומר קדושה" הסתכלות פרטית - אף פעם אינה בכלל קדושה.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | ט"ז תמוז תשע"ט
  undefined
  31 דק'
  מאמר שלישי

  שלימות התפילה בציבור

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 203(מאמר שלישי - סעיף י"ז - י"ט)

  שלילת הגשמות לעומת התבוננות בגילויים בעולם. תפילת הציבור. הרב רונצקי זצ"ל. איך מתקבלות התפילות הפרטיות? ביהמ"ק של כלל ישראל.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | ט' תמוז תשע"ט
  undefined
  39 דק'
  מאמר שלישי

  עיקר התפילה - על כל כלל ישראל

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 203(מאמר שלישי - סעיף י"ז - י"ח)

  זכרון יציאת מצרים. סמיכת הגאולה לתפילה. החסידים צריכים להכין את עצמם לתפילה על כל כלל ישראל. מקום הבקשת הפרטיות. התפילה בנוסח מיוחד כללי. תפילה בעת צרה פרטית.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | י"א סיון תשע"ט
  undefined
  40 דק'
  מאמר שלישי

  אהבת ה' לישראל בנתינת התורה

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 202(מאמר שלישי - סעיף י"ח)

  מטרת נתינת התורה - גילוי סדר אלוקי בארץ. עליות נשמה של הצדיקים. האור וההשגחה - האהבה והשמחה. קבלת התורה בקריאת שמע.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | כ"ו אייר תשע"ט
  undefined
  37 דק'
  מאמר שלישי

  ברכת אמת ויציב

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 201(מאמר שלישי - סעיף י"ז)

  ישראל - תמצית ההויה. קבלת עול מלכות שמיים ועול התורה - לדורות.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | כ"ב אדר ב' תשע"ט
  undefined
  35 דק'
  מאמר שלישי

  ברכת אהבת עולם

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 200(מאמר שלישי - סעיף י"ז)

  אהבת ה' את ישראל מתגלה בנתינת התורה ובהשראת השכינה. ישראל מגלם את מלכות ה' בארץ ע"י התורה.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | א' אדר ב' תשע"ט
  undefined
  37 דק'
  מאמר שלישי

  אהבת עולם אהבתנו

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 199(מאמר שלישי - סעיף י"ז)

  קהל ועדה. אחדות המחנה. בברכת "אהבת עולם" - יחס עמ"י לתורה. בני אדם אינן מלאכים. מהי אהבת ה' אלינו? הארה אלוקית והשגחה מופלאה.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | י' אדר א' תשע"ט
  undefined
  34 דק'
  מאמר שלישי

  החיים והמוות

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 198(מאמר שלישי - סעיף י"ז)

  החסיד מביט על החיים כחסד מה'. ועל עצמו כמי שאיננו ראוי לחסד זה. לכן כל חייו בהודאה ושמחה, ואין בו פחד מהמוות.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | ב' אדר א' תשע"ט
  undefined
  41 דק'
  מאמר שלישי

  משמעויות עבודת הברכות

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 197(מאמר שלישי - סעיף י"ז)

  תועלת הברכות. הברכות כהזדמנות למפגש עם תכלית החיים. הכרת החכמה האלוקית בברכות. התבוננות במלכות ה' ע"י הברכות. העלאת המאכל וההנאה.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | כ"ו שבט תשע"ט
  undefined
  36 דק'
  מאמר שלישי

  גודל מעלת הכרת הטובה

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 196(מאמר שלישי - סעיף י"ז)

  חוסר ההנאה של השיכור , ההנאה האמיתית ע"י הברכות, הכרת טובה- עמוד המוסר, כיבוד הורים, בין יסוד הכרת הטוב לבין יסוד המוסר, תכלית הבריאה.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | יב שבט תשע"ט
  undefined
  23 דק'
  מאמר שלישי

  עבודת ה' שבברכות

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 195(מאמר שלישי - סעיף י"ג)

  הברכה הרגשת ההנאה . יסוד עבודת ה' - הכרת הטוב. קרבת אלוקים תכלית החיים.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | י חשוון תשע"ט
  undefined
  35 דק'
  מאמר שלישי

  יסורים של אהבה

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 194(מאמר שלישי - סעיף י"א)

  מהות עולם הזה לעומת העולם הבא. מעלת נחום איש גמזו לעומת רבי עקיבא. יסורים ממרקים. מהות היסורים של אהבה ותכלית.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | יט אלול תשע"ח
  undefined
  33 דק'
  מאמר שלישי

  צידוק הדין וההשגחה

  לימוד בספר הכוזרי-שיעור 193(מאמר שלישי - סעיף י"א)

  ההשגחה על הפרטים. מידות הנפש של החיות. הבנתנו המצומצמת הבנת הפרספקטיבה. נחום איש גמזו. יסורים ממרקים

  הרב חיים אביהוא שוורץ | יב אלול תשע"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il