בראשית

פרשת בראשית מול תיארוך המדע

סקירת השיטות השונות והסבר החסרונות והיתרונות בכל שיטה. הסבר ע"פ הבדלים בין שני תיאורי הבריאה בפרשת בראשית.

הרב יצחק אורלן | א' חשוון תשפ"ד