קרוב אליך

די עם התירוצים!

הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר | תשרי תשע"ז