נח

בין בראשית לנח

*מעשה הבריאה המחודשת שבפרשת נח מנחיל מסר על חשיבותה של המעורבות האנושית ביצירה. *כשהאדם הוא חלק מהבריאה יהיה לו יותר חיבור אליה. אולי זהו גם הסוד של העונש שהוטל על אדם וחוה. האדם קיבל עונש שמהותו היא תיקון.

הרב עמיחי גורדין | תשרי תשע"ז