בראשית

בריאת העולם ובנין המקדש

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | תשס"ג