בראשית

פותח בשבח

עולה מרש"י שכל העולם כולו לא נברא אלא בשביל ישראל. שכן הפסוק אומר: "בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ", ורש"י פירש: "בראשית - בשביל ישראל שנקראו ראשית"

הרב איתן שנדורפי | חשוון תשע"ו