בראשית

מבט אמוני על תיאוריית ההתפתחות על פי הראי"ה

שיעור לפרשת בראשית

בימינו אי אפשר לבאר אמונה פשוטה בלי לדעת רזי עולם משום שהחקירה המדעית הגיעה להשגות עמוקות ומופשטות שיצרו שינוי בשל כך בהגדרת המושג 'סתרי תורה' ובד בבד עם הגילויים המדעיים הולך 'מעשה בראשית' ונעשה מובן יותר ויותר ובשל כך, יוצא מכלל 'סתרי תורה' שבהם נכלל בעבר. תיאוריית ההתפתחות יצרה מהפכה רבה בעולם, יחידי הסגולה תמיד ידעו שהעולם נברא בהשתלשלות ובהדרגה, אולם ההמון הרחב לא הצליח להבנות מחדש את עולמו הרוחני בהתאם לכך ונוצר משבר אמוני נרחב. משום כך, נקראים גדולי האמונה להלביש מחדש את האמונה בלבושים חדשים וראוים למצב החדש שנוצר.

הרב שי הירש | תשרי תשפ"א