הרב יעקב יוסף

גדלותו של הרה"ג הרב יעקב יוסף זצ"ל

הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר | אייר התשע"ג