הרב יעקב יוסף

מסירות הנפש לרומם את עם ישראל

אזכרה בבית אל לרה"ג הרב יעקב יוסף זצ"ל

אזכרה בבית אל לרה"ג הרב יעקב יוסף זצ"ל

הרב שמואל אליהו | התשע"ג