הרב יעקב יוסף

"לחייו כערוגת הבושם"

הספד לרה"ג יעקב יוסף זצ"ל

הספד לרה"ג יעקב יוסף זצ"ל

הרב אברהם בן חיים | ח' אייר התשע"ג