בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
19 שיעורים
  undefined
  ר' עקיבא ויהושע

  הרמב"ם – ודין "הקדיחה תבשילו"

  בית הלל הורו שבעל רשאי לגרש את אשתו אם היא הקדיחה את תבשילו, הרמב"ם פסק שלא כך בהתבססו על דברי הנביא מלאכי, שלפיהם מוכרחים להבין את דברי בית הלל במשמעות סמלית.

  הרב מרדכי הוכמן | חשון תשפ"ד
  undefined
  ר' עקיבא ויהושע

  יהושע וכלב מעבירי השמועה

  בתלמוד מרומז שיש אפליה נסתרת כלפי יהושע וכלב, ובטעם לאפליה זו.

  הרב מרדכי הוכמן | אלול תשע"ז
  undefined
  ר' עקיבא ויהושע

  ריש לקיש ואוכלי האדם

  מסופר שריש לקיש מכר עצמו לאוכלי אדם אך בסוף קימט אותם והרגם. זהו מעשה סמלי המתייחס למענק שמקבל השכיר בסוף עבודתו, ולמלחמות הנפש לנצל את הכסף לדברים הכרחיים ולא לרדיפה אחר העושר.

  הרב מרדכי הוכמן | אדר תשע"ז
  undefined
  ר' עקיבא ויהושע

  רבי יוחנן הנפח

  הרב מרדכי הוכמן | תשע"ז
  undefined
  ר' עקיבא ויהושע

  רבי יוחנן בירדן

  הרב מרדכי הוכמן | טבת תשע"ז
  undefined
  ר' עקיבא ויהושע

  נכדו של ר' שמעון

  מסופר שנכדו של ר' שמעון נהג בפריצות, והכניסוהו לישיבה ללמוד תורה לפני שבדקו אם נטש דרכו. זהו משל על אורח החיים שראוי לצאצאי ר' שמעון, ואף לשאר ישראל.

  הרב מרדכי הוכמן | תשרי תשע"ה
  undefined
  ר' עקיבא ויהושע

  קנה גרדי

  בירושלמי נחלקו רבי ובנו של רשב"י בענין 'קנה גרדי', ומסופר שר' יעקב בר קודשי היה רבו של רבי. הרמב"ם מתעלם מכך וסבור שמדובר במעשה סמלי על שילוב תורה ועבודה.

  הרב מרדכי הוכמן | אב תשע"ד
  undefined
  ר' עקיבא ויהושע

  העגל והחולדות של רבי

  רבי לא ריחם על עגל שהובל לשחיטה ולכן באו עליו ייסורים, וכאשר ריחם על החולדות שבביתו סרו הייסורים. העגל והחולדות מסמלים דמויות בעם ישראל, וכאשר רבי דן אותם - הוא דן את עצמו.

  הרב מרדכי הוכמן | תמוז תשע"ד
  undefined
  ר' עקיבא ויהושע

  הסוסים של רבי יהודה הנשיא

  רבי יהודה הנשיא קיבל עליו ייסורים, וכשהיה נכנס לבית הכסא היו זעקותיו נשמעות גם בים. זהו משל שהעיסוק של רבי בהשגת העושר נחשב לצדיקות שמשפיעה פרנסה לעולם.

  הרב מרדכי הוכמן | תשע"ד
  undefined
  ר' עקיבא ויהושע

  קבורת ר' אלעזר ברבי שמעון

  ר' אלעזר ברבי שמעון נקבר ב'עליה' ב'עכבריא' או בגוש-חלב, ו'תולעת' יצאה מאזנו; ואח"כ הביאו אותו לקבורה במירון. מדובר במשל המשתמש בסמלים מנבואות ישעיה ותרגום יונתן.

  הרב מרדכי הוכמן | אדר א תשע"ד
  undefined
  ר' עקיבא ויהושע

  ר' אלעזר ברבי שמעון והתאנים

  ר' אלעזר ברבי שמעון קיבל עליו ייסורים והתרפא בתאנים, וכשאשתו מרדה בו באו ספנים גויים וריפאוהו בתאנים. האגדה מרמזת לתרגום יונתן בנבואת ישעיה על עבד ה' שמקבל ייסורים.

  הרב מרדכי הוכמן | תשע"ד
  undefined
  ר' עקיבא ויהושע

  התנאים והמטרונית

  בב"מ מסופר שבזמן ששני תנאים נפגשו היה עובר ביניהם צמד בקר, ומטרונית אחת הוציאה לעז על בניהם, והם דחו את דבריה באופן תמוה, ואף יתר הסוגיה תמוה. מדובר במשל.

  הרב מרדכי הוכמן | כסלו תשע"ד
  undefined
  ר' עקיבא ויהושע

  ר' אלעזר ובני מעיו

  ר' אלעזר מסר גנבים להריגה, וחשש לעתידו, וכאשר בשר שהוצא מגופו לא הסריח בשמש, ידע שבשרו לא יסריח גם בעתיד. הדברים אינם כפשוטם והם מרמזים למשמעות נבואות עמוס ומלאכי.

  הרב מרדכי הוכמן | תשע"ד
  undefined
  ר' עקיבא ויהושע

  ר' אלעזר וה'גנבים'

  ר' אלעזר ברבי שמעון קבע שמי שמלאכתו בלילה עוסק בהכאה בפטיש, וקבע שאנשים מנומנמים חסרי מקצוע הם גנבים והיה מוסרם להריגה, מדובר במשל שמרמז שהוא היה משכנע אנשים להיות 'בעלי עסק'

  הרב מרדכי הוכמן | חשוון תשע"ד
  undefined
  ר' עקיבא ויהושע

  ה"נעליים" של ר' "יהושע"

  ר' עקיבא הורה לר' יהושע בנו לנעול נעליים, ומאידך ר' יהושע בן קרחה שלפי המסורת היה בן ר' עקיבא הלך ללא נעלים, מדובר במחלוקת בהשקפת עולם, ובנבואת עמוס נעלים הן סמל לכסף.

  הרב מרדכי הוכמן | אלול תשע"ג
  undefined
  רבי עקיבא

  ר' עקיבא ונטילת ידיים

  ר' עקיבא סיכן את יהושע הגרסי בהבאת מי נטילת ידיים לבית האסורים, ורשב"י איים שם על ר' עקיבא שהוא ימסרו למלכות. הדברים מרמזים למחלוקת עתיקה שבין יהושע בן נון לבין עתניאל.

  הרב מרדכי הוכמן | אב תשע"ג
  undefined
  ר' עקיבא ויהושע

  ר' יהושע בן ר' עקיבא ואשתו

  ר' יהושע בן ר' עקיבא נשא אשה שפרנסה אותו ולימדתו תורה, אך הוא נטש אותה בזמן הרעב, זהו משל שמרמז שיהושע בן נון קיבל את שיטת ר' עקיבא – ש"האשה הסמלית" היחידה היא התורה.

  הרב מרדכי הוכמן | תשע"ג
  undefined
  רבי עקיבא

  רבי עקיבא וקברו שבקיסרי

  אליהו שהוא כהן נטמא לר' עקיבא וקבר אותו בקיסרי, זהו משל שר' עקיבא עסק בפרנסה גשמית, וזו גם משמעות המעשה שר' עקיבא נשא את אשת טורנוסרופוס הרשע.

  הרב מרדכי הוכמן | תשע"ג
  undefined
  ר' עקיבא ויהושע

  הפונדקית הנאמנת

  המשנה בסוף יבמות מספרת על "פונדקית" שהיתה נאמנת יותר מ"כהנת", ומרמזת לתורת ר' עקיבא שקשורה למחלוקת בהשקפת עולם בין רחב ה"פונדקית" לבין המרגלים של יהושע.

  הרב מרדכי הוכמן | איר תשע"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il