נח

מנח עד אברהם

עיקר הסיבה שהתורה כותבת את פרשת נח זה כדי להגיע עד אברהם אבינו, עיקר עבודתם של אבותינו הקדושים היתה להכין את התשתית של הבניין של כנסת ישראל, וזה מתחיל מאברהם אבינו, אבי האומה.

הרה"ג דוב ליאור | תשרי תשס"ט