בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
30 שיעורים
  undefined
  46 דק'
  נח

  משבר וצמיחה

  שיחת מוצ"ש פרשת נח תשפ"ג

  יש משברים בעולם, אבל זה תהליך של התפתחות; יש נפילות והתמודדויות, אבל מתוך כך צומח הטוב הגדול. התורה כתבה באריכות מיותרת על מנת ללמדנו לדבר בלשון נקיה, וגם כאשר אנו מתנגדים לדעות אחרות מאתנו עלינו לדבר בחיוביות. זה נכון תמיד, ובמיוחד כעת בתקופת בחירות. השלום והאחדות חשובים יותר מהאמונה, שכן כשיש פירוד בעם ישראל זה כביכול יש פירוד אצל ה', ואילו האחדות שלנו מופיעה את האחדות האלוקית. הזוהר בהקדמה לספר בראשית מביא חמש מצוות שרמוזות במאמרות שבפרשת בראשית: 1. "בראשית ברא אלוקים" - יראת השם, 2. "יהי אור" - אהבת ה', 3. יקוו המים... אל מקום אחד" - יחוד ה', 4. "יהי מאורות ברקיע" - מציאות ה', 5. "ישרצו המים" - העיסוק בתורה שנמשלה למים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ה' חשוון תשפ"ג
  undefined
  42 דק'
  נח

  כל העולם תלוי במעשיו של האדם

  שיחת מוצ"ש פרשת נח תשפ"ב

  דרוש הבעש"ט על 'בא אל התיבה' בעניין התפילה. כל העולם תלוי במעשיו של האדם. מסירות נפש על לימוד התורה. אהבת ה' ואהבת התורה נמצאת בטבע הנפש.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ג' חשון תשפ"ב
  undefined
  51 דק'
  נח

  נח וכוח הדיבור

  שיחת מוצ"ש פרשת נח תשפ"א

  הצדיק מקיים את העולם ◆ ביאור מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש ◆ הבדל בין אברהם לנח ◆ זהירות בלשון נקיה ◆ זהירות בלשון נקיה של הרב צבי יהודה ◆ לשקר אין קיום ◆ שבח סובייקטיבי אינו סתירה לאמת ◆ המעלה של דור הפלגה ◆ שלמות אברהם לעומת חיסרון דורות ראשונים

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז' חשוון תשפ"א
  undefined
  נח

  משוך עבדך אל רצונך

  שיחת מוצא"ש

  מיהו צדיק? , 'איש הרצון' , נחתם דינם על הגזל , פיקוח נפש דוחה גזל? , אין לא רוצה, יש לא יכול! , הקשת בתוך הענן , זמן חורף

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | חשוון תשפ
  undefined
  40 דק'
  נח

  דבקות מתוך תורה

  שיחת מוצאי שבת פרשת נח

  בשם כל ישראל ◆ בשבילי נברא העולם ◆ דבר חי – דבר שחי מעצמו ◆ אחריות לכל הבריאה ◆ תורה שבע"פ – הקושי והגודל ◆ דבקות בתורה ◆ מילוי הלב באהבת ה' ◆ פתיחה למסכת יבמות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | חשוון תשע"ט
  undefined
  45 דק'
  נח

  התורה מקיימת את העולם

  שיחת מוצאי שבת פרשת נח תשע"ח

  פתיחה לזמן - התורה מקור המציאות ◆ עניין פרשיות בראשית ונח ◆ הצדיקות יסוד הכל ◆ חשיבות לימוד התורה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ב' מרחשוון תשע"ח
  undefined
  50 דק'
  נח

  זוכר הברית

  שיחת מוצ"ש נח

  לפיכך נברא אדם יחידי ◆ דורות של תהו ◆ איסור גזל ◆ המבול והקשת בענן ◆ שבת קודש

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ד' מרחשוון התשע"ז
  undefined
  57 דק'
  נח

  אחדות ולומדי התורה

  שיחת מוצ"ש

  קנין תורה בהתמסרות * לימוד מתוך אהבת ה' * השכר על הלימוד * תפילה עם קישור למציאות * על מה נגזר דינם למבול * כוחה של אחדות * מה היא אחדות * תפקידנו לקדם אחדות

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ד' חשוון תשע"ו
  undefined
  28 דק'
  נח

  מיהו צדיק?

  מיהו האדם הצדיק - הצדיקות המתגלה בנח. שבת ראש חודש- שתי קדושות המשפיעות אחת על השניה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ב' חשוון התשע"ה
  undefined
  44 דק'
  נח

  תורת שלום

  גדול השלום * חומרת איסור גזל * הגזל מנוגד לשלום * בניין תיבות התפילה * קבלת עול תורה שבעל פה * קדושת שבת וקדושת ראש חודש.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | א' חשוון תשע"ד
  undefined
  35 דק'
  נח

  נח והברית, דור הפלגה והאחדות הנכונה

  שיחה לפרשת נח תשע"ג

  מנח - מדרגה חדשה של קשר בין ה' לעולם, קשר שלא יכול להיפסק לגמרי. אחדות דור הפלגה היתה שלילית מכיון שהיה להם חיסרון משותף - עבודה זרה. צריך שיהיו בעולם גוונים רבים של עבודת ה'

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ד' חשוון תשע"ג
  undefined
  35 דק'
  נח

  הכלל והפרטים

  שיחה לפרשת נח תשע"ב

  דרשת הר"ן - בכלל מבטל את הפגמים שבפרטים. עיון בענייני התפילה. מדרש תנחומא על לימוד תורה ומעלת תורה שבעל פה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | א' חשוון תשע"ב
  undefined
  49 דק'
  נח

  קלקול ותיקון

  שיחה לפרשת נח תשע"א

  שיחה לפרשת נח תשע"א

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | א' חשוון תשע"א
  undefined
  הרה"ג זלמן מלמד

  מגדל אחד מול עולם מגוון

  לפי מה שכתוב בפסוקי התורה כפשוטם, אין כל רע במעשה דור הפלגה, אבל אנו רואים שהמעשים האלו לא היו מקובלים לפני ד', אם כן מה היה חטאם?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ט תשרי תשע"א
  undefined
  נח

  התבוננות בבריאה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א
  undefined
  נח

  מלחמה בה'

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א
  undefined
  נח

  עמל תורה שבעל-פה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א
  undefined
  נח

  נח - מהו "צדיק"?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א
  undefined
  43 דק'
  נח

  הטבע החדש שאחרי המבול

  שיחה לפרשת נח תש"ע

  גם כשכל הפרטים חוטאים, הציבור הוא צדיק. אך אם החסרון משותף לכלל, אזי טוב פיזור לרשעים. זהו דור הפלגה. בברית הקשת בענן יש קביעה שהעולם לא ירד שוב עד כדי חיוב מבול, משום שנקבע בעולם טבע של אמונה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ו' חשוון תש"ע
  undefined
  49 דק'
  נח

  מצרה לצהר

  דרך ארץ קדמה לתורה, היציאה מהצרה ע"י הצהר; כיצד לכוין בתפילה; מעלתה של הקביעות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ד' מרחשוון תשס"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il