נח

צוהר לתיבה

ההסתגרות של נח בתיבה זוכה לביקורת, אבל לעתים היא הפתרון ההכרחי.

הרב חגי לונדין | תשע"ה