נח

נח וגזרת המבול

מדוע נקראת פרשת המבול ע"ש נח

"נח איש צדיק תמים... את האלהים התהלך נח". - נח תמים ולא מעלה בדעתו שיכול לשנות את גזירת ה' שיהיה מבול.אברהם אבינו - "התהלך לפני והיה תמים" – אברהם מנסה להתפלל להקב"ה שישנה את גזרותיו ויציל את סדום, ורצון ה' שיתפללו לפניו.

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | ב' חשוון תשס"ו