נח

מדוע הקשת מסמלת ברית עם ה'?

הסברים מדוע הקשת מסמלת את הברית עם ה'

הרב יצחק בן יוסף | חשוון תשפ"א