נח

בין נח לאברהם

מדוע לא הציל נח את דורו, ומדוע הוא זכה להנצל?; "את האלוהים התהלך נח" לעומת "התהלך לפני והיה תמים";

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | תשס"ג