דיני חוזים

הפעלת מכונות שתיה

תביעת פיצוי עבור עיסקה של מכירת מכונות שתייה ונקודת הפעלה של המכונות אשר התבטלה בשל דרישת בעל המקום לפינוי המכונות.

בית דין ארץ חמדה - גזית | יח אדר שני, תשע"א