שקלים

מתלמוד לתלמוד

הפרייה הדדית בין התלמוד הבבלי לתלמוד הירושלמי דרך ההתבוננות ביחס אל הטבע בין חכמי ישראל לחכמי אתונה.

פרופ' שלום רוזנברג | י"ב חשוון תשע"ד