נטילת ידים

שלג וקרח לנטילת ידיים

האם ניתן ליטול ידיים בשלג? מה הדין בקרח מומס? האם ניתן ליטול ידיים בנולים אחרים חוץ ממים?

הרב רואי מרגלית | כ"ז שבט תשס"ח