שלג

השלג - קול ה' בהדר

מהו עניינו של השלג? יש אומרים שהוא מזיק, ויש שאומרים שהוא מביא ברכה. אך האמת - השלג מבטא את קול הדממה הדקה, הלובן העליון, שהוא אור הכתר, אור היחידה. כאשר הכל מתכסה בלבן, והכל עטוי בגלימה אחת, זוהי ההזדמנות לשמוע את קול ה'. "ברכי נפשי את ה', ה' אלוקי גדלת מאוד - הוד והדר לבשת".

הרב שבתי סבתו | י"ט טבת תשע"ד