יום שכולו תורה - ניסן תשע"ג

מה מלמדת אותנו ההגדה של פסח?

יום שכולו תורה - רעננה, ניסן תשע"ג

יום שכולו תורה - רעננה, ניסן תשע"ג

הרב אביחי קצין | ו' ניסן תשע"ג