יום שכולו תורה - ניסן תשע"ג

מפני מה זכה משה?

יום שכולו תורה - רעננה, ניסן תשע"ג

יום שכולו תורה - רעננה, ניסן תשע"ג

הרב הראשי דוד לאו | ו' ניסן תשע"ג