יום שכולו תורה - אלול תשע"ג

"בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה"

יום שכולו תורה - רעננה אלול תשע"ג

אורגן ע"י בית המדרש של מכללת שערי משפט בשיתוף בית המדרש ראשית ברעננה

הרב אביחי קצין | כ"ז אלול תשע"ג