יום שכולו תורה - אלול תשע"ג

הלוחות והסליחות

יום שכולו תורה - רעננה אלול תשע"ג

אורגן ע"י בית המדרש של מכללת שערי משפט בשיתוף בית המדרש ראשית ברעננה

הרב בן ציון אלגאזי | כ"ז אלול תשע"ג