יום שכולו תורה - אלול תשע"ג

המבנה של תפילת מוסף בראש השנה

יום שכולו תורה - רעננה אלול תשע"ג

אורגן ע"י בית המדרש של מכללת שערי משפט בשיתוף בית המדרש ראשית ברעננה

הרב יוסף צבי רימון | כ"ז אלול תשע"ג