יום שכולו תורה - אלול תשע"ג

"כי שם מקומנו לעדי עד"

יום שכולו תורה - רעננה אלול תשע"ג

אורגן ע"י בית המדרש של מכללת שערי משפט בשיתוף בית המדרש ראשית ברעננה

הרב פרופ' יגאל שפרן | כ"ז אלול תשע"ג