יום שכולו תורה - אלול תשע"ג

האתיקה של המחילה בשולחן ערוך

יום שכולו תורה - רעננה אלול תשע"ג

אורגן ע"י בית המדרש של מכללת שערי משפט בשיתוף בית המדרש ראשית ברעננה

הרב יובל שרלו | כ"ז אלול תשע"ג