ספר יחזקאל

יחזקאל וחזון העצמות היבשות במוחש או רק בחזון?

הרב משה צוריאל | אייר תשע"ו