ראש חודש

ראש חודש

א - החודש העברי. ב - הסמכות לקביעת החודשים ניתנה לישראל. ג - תולדות קידוש החודשים. ד - אימתי ר"ח יום אחד ואימתי יומיים. ה - מעמדו של ר"ח בתורה. ו - שמחה וסעודת ר"ח ואיסור תענית וצער. ז - מנהג נשים בהימנעות ממלאכה בר"ח. ח - שבת מברכים. ט - זמן כפרה ויום כיפור קטן. י - יעלה ויבוא בתפילה. יא - יעלה ויבוא בברכת המזון. יב - הלל בראש חודש. יג - מנהגי אמירת ההלל. יד - קריאת התורה ומוסף. טו - משמעות ברכת הלבנה. טז - דיני אמירתה בשמחה. יז - ראיית הלבנה. יח - זמן ברכת הלבנה.

הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ