לך לך

האם ההשתייכות לעם ישראל היא על בסיס גנטי או תורשתי?

גליון מס 191

הפרשה בראי הרמב"ם.

הרב רוני פרינץ | חשוון תשע"ט