לך לך

"בה' בטחתי לא אמעד.."

הרב אורן נזרית | חשוון תשפ"ד