לך לך

אברהם אבינו

ישנה תשוקה לא"י עוד קודם המצווה של ישוב א"י, כי זו מהותו של עם ישראל, א"י הוא קניין אחד כלומר, ערך מיוחד בפני עצמו.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | י"ב בחשוון תשס"ז