לך לך

העַיִט שיחיה את הַפְּגָרִים

מחזה ברית בין הבתרים מתבאר בדברי הנביאים ובמדרשים. הבהמות - מסמלות את הפועלים עם משיח בן יוסף בפעילות צבאית וכלכלית; הצפורים - מסמלות את הפועלים עם משיח בן דויד בפעילות רוחנית ותורנית. ה'עיט' מסמל את בית דויד שמזהים את משיח בן יוסף בתור 'פגרים' - ודוקרים אותו.

הרב מרדכי הוכמן | ה' כסליו תש"ע