לך לך

רעיונות לפרשת לך-לך

רעב בארץ. עינוי הגר. אב המון גויים. תן לי הנפש. עליית אברהם ועליית תרח. אחים לא מפקירים. אל הבלתי נודע.

הרב עזריאל אריאל | תשנ"ו-תשס"ב