לך לך

מגן אברהם?!

תכונת החסד המיוחסת לאברהם ולזרעו זקוקה לגבולות כדי למנוע השפעות זרות וחסד שאינו במקומו, כלפי האויב למשל

הרב ערן טמיר | חשוון תשע"ו