מדרש רבה

כח הברכה של אברהם אבינו

מדרש רבה על פרשת לך לך

מדרש רבה על פרשת לך לך

הרב עידו יעקובי | ו' חשוון תשס"ט