בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
37 שיעורים
  undefined
  1:13
  מאמר חמישי - חבורה בספר הכוזרי

  תמצית ספר הכוזרי ומהלכו

  חבורה בכוזרי מאמר חמישי (37) סיום וסיכום הספר

  א. תמצית תוכן חמשת המאמרים. ב. הבנת מהלך המאמרים ומגמתם להשיב לטענות החולקים ותפקיד כל מאמר. ג. על הצגת הדברים בספר הכוזרי "כמו שהיו" אצל הכוזרים. ד. הקבלת המאמרים לחמישה חומש תורה, והבנת תורתו השלימה של ריה"ל.

  הרב בן ציון אוריאל | ה' שבט התשע"ה
  undefined
  1:00
  מאמר חמישי - חבורה בספר הכוזרי

  על שלימות הכוונה והמעשה הנדרשת בעבודת ה'

  חבורה בכוזרי מאמר חמישי (36) סעיפים כב - כח, השלמת הספר

  א. תשובת ריה"ל לארבע הטענות של בני הגולה להשאר בגולה ולא לעלות לארץ. ב. על שלימות הכוונה והמעשה במשנת ריה"ל ועל "חתימת הספר" כצוואה שהשאיר ריה"ל לאחיו בני הגולה ליישם את משנתו מתוך דוגמא אישית.

  הרב בן ציון אוריאל | ג' שבט התשע"ה
  undefined
  32 דק'
  מאמר חמישי - חבורה בספר הכוזרי

  הדרך לאמונה לריה"ל ועל העליה לארץ

  חבורה בכוזרי מאמר חמישי (35) המשך סעיף כא והקדמה להמשך

  א. השלמת ביאור הדרך הראויה לאמונה לריה"ל המתומצתת כאן על פי כלל משנתו בספר. ב. על עניין העליה לארץ ומגמת ריה"ל לסיים בכך את סיפרו.

  הרב בן ציון אוריאל | ב' שבט התשע"ה
  undefined
  35 דק'
  מאמר חמישי - חבורה בספר הכוזרי

  הדרך הראויה להכרת ה'

  חבורה בכוזרי מאמר חמישי (34) המשך סעיף כא

  א. על הדרך הראויה להכרת ה' ע"פ התבוננות בטבע וע"פ הניסים - על פי מאמר ראשון ומאמר חמישי. ב. על הויכוח של ריה"ל עם הפילוסופים על המדרגה האלוקית במציאות ועל ייחסו לשכלים הנבלים

  הרב בן ציון אוריאל | ר"ח שבט התשע"ה
  undefined
  30 דק'
  מאמר חמישי - חבורה בספר הכוזרי

  החקירה הטובה

  חבורה בכוזרי מאמר חמישי (33) סעיף כא

  א. סיכום המאמר ומהלכו - על הפילוסופיה ומקומה. ב. מעבר לחתימת הספר - על הדברים שטוב לחקור בהם (הגזירה והבחירה, השגחת ה' על ברואיו, וכו'). ג. תחילת הסברת הדרך הראויה לאמונה והכרת ה' לריה"ל - שלא ניתן להשיג את ה' בעצמותו ועל ההבדל בזה בין הראייה לראיה.

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ט טבת התשע"ה
  undefined
  33 דק'
  מאמר חמישי - חבורה בספר הכוזרי

  שש ההקדמות החשובות לעבודת ה' וסיכום סעיף כ

  חבורה בכוזרי מאמר חמישי (32) השלמת סעיף כ

  א. חמש מדרגות הנמצאים ומעלת ישראל עם הממרים שביניהם. ב. על הייחוס הנכון של המאורעות הקורים בעולם בכלל ולנו בפרט להשגחת ה'. ג. סיום שש ההקדמות, הסברת סידרם והסברת מהלך הסעיף כולו.

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ח טבת התשע"ה
  undefined
  29 דק'
  מאמר חמישי - חבורה בספר הכוזרי

  בטחון והשתדלות, ותועלת התוכחה והציווי

  חבורה בכוזרי מאמר חמישי (31) סעיף כ (ז)

  א. על חובת ההשתדלות וגבול הבטחון ב. על תועלת התוכחה והציווי ג. תחילת ההקדמות לחריצות בעבודת ה'. (מציאות אלו-ה חכם, מציאות סיבות אמצעיות והצורך בהכנה, ונתינת הצורה הטובה ביותר מה' לכל יצור)

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ז טבת התשע"ה
  undefined
  19 דק'
  מאמר חמישי - חבורה בספר הכוזרי

  חובת נקיטת יוזמה וחריצות בעבודת ה'

  חבורה בכוזרי מאמר חמישי (30) סעיף כ (ו)

  הבנת טענת העצל על החרוץ הראשונה ותשובתה. על הסיבות האמצעיות והטבעיות ועל אלו האלוקיות.

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ה טבת התשע"ה
  undefined
  33 דק'
  מאמר חמישי - חבורה בספר הכוזרי

  על ההשגחה בישראל, על קץ קצוב לחיים ועל סוגי הדיבור השונים

  חבורה בכוזרי מאמר חמישי (29) סעיף כ (ה)

  א. על אופן ההשגחה הייחודי בישראל התלוי במדרגתם ועבודתם. ב. על מבנה סעיף כ. ג. על סיבות המוות וסוגי הדיבור.

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ד טבת התשע"ה
  undefined
  33 דק'
  מאמר חמישי - חבורה בספר הכוזרי

  עניין ההשגחה בישראל ועניין הנסיון לאור הבנת יחס הידיעה והבחירה

  חבורה בכוזרי מאמר חמישי (28) סעיף כ (ד)

  א. השלמת תשובת ריה"ל לשאלת הידיעה והבחירה. ב. על עניין הנסיון לריה"ל ולראשונים. ג. מתי נכון לייחס עובדות במציאות להשגחת ה' ומתי לטבע, למקרה ולבחירה בישראל ובעמים.

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ג טבת התשע"ה
  undefined
  29 דק'
  מאמר חמישי - חבורה בספר הכוזרי

  המערכה בין מאמין הבחירה לסובר שהכל בגזירה

  חבורה בכוזרי מאמר חמישי (27) סעיף כ (ג)

  א. ראיות שקיים טבע שאינו גזור מלמעלה במשנת הרמב"ן וסיעתו. ב. ביאור הגנויות שיש בהכחשת הבחירה והבדל תפיסתם מתפיסתנו בעניין ה'מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית'. ג. תחילת יישוב שאלת הידיעה והבחירה לריה"ל

  הרב בן ציון אוריאל | כ"ב טבת התשע"ה
  undefined
  27 דק'
  מאמר חמישי - חבורה בספר הכוזרי

  השגחה ישירה ועקיפה

  חבורה בכוזרי מאמר חמישי (26) סעיף כ (ב)

  הבנת היחס הנכון בין הבחירה והטבע לבין השגחה. על ארבעת הסיבות האפשריות לפעולות: אלוקיות, טבעיות, מקריות ובחיריות. ייחוס שלושת האחרונות לה' על דרך ההשתלשלות. הבנה שזו הדרך העקרית בדברי הראשונים בהשגחה.

  הרב בן ציון אוריאל | כ"א טבת התשע"ה
  undefined
  34 דק'
  מאמר חמישי - חבורה בספר הכוזרי

  הבחירה וההשגחה

  חבורה בכוזרי מאמר חמישי (25) סעיף כ (א)

  א. על ודאות מציאות הבחירה החופשית לאדם. ב. על משמעות 'הראייה' בכוזרי גם כאמונה פנימית ודאית. ג. הבנת שתי מדרגות השגחה - בכוונה הראשונה או בדרך ההשתלשלות, וייחוס כל הפעולות באופנים אלו אל ה'.

  הרב בן ציון אוריאל | כ' טבת התשע"ה
  undefined
  1:00
  מאמר חמישי - חבורה בספר הכוזרי

  פתרונות הראשונים לשאלת הידיעה והבחירה

  חבורה בכוזרי מאמר חמישי (24) סעיף יט והקדמה לסעיף כ

  א. השלמה בעניין שיטתו של ריה"ל בעניין התארים העצמיים ועל יחסו בכלל לסוגיות פילוסופיות מסופקות. ב. מבוא רחב לתשובות הראשונים לשאלת הידיעה והבחירה.

  הרב בן ציון אוריאל | י"ח טבת התשע"ה
  undefined
  32 דק'
  מאמר חמישי - חבורה בספר הכוזרי

  על תארי ה' למדברים ולריה"ל

  חבורה בכוזרי מאמר חמישי (23) השלמת סעיף יח

  הבנת הוכחות המדברים לחכמתו, ידיעתו, חיותו, יכולתו ורצונו של ה'. הויכוח עם המדברים בעניין ייחוסם באופן עצמי לה'.

  הרב בן ציון אוריאל | י"ז טבת התשע"ה
  undefined
  29 דק'
  מאמר חמישי - חבורה בספר הכוזרי

  עקרי האמונה על דרך ה'מדברים'

  חבורה בכוזרי מאמר חמישי (22) המשך סעיף יח (ב)

  הוכחת חידוש העולם ומציאת המחדש וקדמותו ונצחיותו ושאינו גוף על דרך ה'מדברים'

  הרב בן ציון אוריאל | ט"ז טבת התשע"ה
  undefined
  22 דק'
  מאמר חמישי - חבורה בספר הכוזרי

  'המאמר בביטול קדמות העולם'

  חבורה בכוזרי מאמר חמישי (21) המשך סעיף יח (א)

  ביאור הוכחות ה'מדברים' לחידוש העולם וביטול קדמותו ומחלוקת הפילוסופים עימם בעניין.

  הרב בן ציון אוריאל | ט"ו טבת התשע"ה
  undefined
  27 דק'
  מאמר חמישי - חבורה בספר הכוזרי

  המעבר ללימוד עקרי האמונה על דרך ה'מדברים'

  חבורה בכוזרי מאמר חמישי (20) סעיפים טו - תחילת יח

  א. השלמה לשיעור הקודם. ב. הקדמותיו החשובות של ריה"ל לעיסוק בעקרי האמונה על דרך ה'מדברים' והבנת מקומו של עיסוק זה. ג. תחילת ביאור 'המאמר כביטל הקדמת העולם'

  הרב בן ציון אוריאל | י"ד טבת התשע"ה
  undefined
  31 דק'
  מאמר חמישי - חבורה בספר הכוזרי

  הביקורת על תורת השארות הנפש הפילוסופית

  חבורה בכוזרי מאמר חמישי (19) השלמת סעיף יד

  א. על חלוקה של טענות הפילוסופים לחוכמות המופתיות לעומת החכמות המסופקות. ב. על יחס ריה"ל לפילוסופים. ג. סיכום תמציתי לדרך התמודדות ריה"ל עם הפילוסופיה לאורך סיפרו.

  הרב בן ציון אוריאל | י"ג טבת התשע"ה
  undefined
  27 דק'
  מאמר חמישי - חבורה בספר הכוזרי

  הביקורת על תורת השארות הנפש הפילוסופית

  חבורה בכוזרי מאמר חמישי (18) המשך סעיף יד (ב)

  א. הסברת קושיות ריה"ל על השארות הנפש הפילוסופית ועל תפיסתם ב"מה שאחר הטבע". ב. ההבנה ש"מה שאחר הטבע" ידוע לנביאים בלבד ושהישרים מהפילוסופים הודו בזה

  הרב בן ציון אוריאל | י' טבת התשע"ה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il