שביעית בעידן הגאולה התשע"ה

האם יש לשנות את סדר מניין שנות השמיטה בזמן הגאולה

עיון בשיטת הרמב"ם

עיון בשיטת הרמב"ם

הרה"ג דוב ליאור | ט' סיון התשע"ה