הרב משה לוינגר

הרב משה "המית את עצמו" בעסק הציבור

אזכרה לרב משה לוינגר זצ"ל תשע"ה

ערכה של עבודה עם הציבור. מסירות נפשו של הרב לוינגר באהלה של תורה והמחת עצמו בשביל א"י.

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז' תמוז תשע"ה