הרב משה לוינגר

רוחניות גדולה ועם זאת פרקטיות מעשית

אזכרה לרב משה לוינגר זצ"ל תשע"ה

נקיותו החיצונית ושליטתו העצמית. ממרום רוחניתו מאוד פרקטי. מיזם פעולו יזכר לדורות.

ר' יעקב כץ (כצל'ה) | ז' תמוז תשע"ה