בימה תורנית

שובבי"ם לעם?

גליון 218

מה משמעותם של ימי השובבי"ם לכלל הציבור ולתלמידי החכמים?

רבנים שונים | שבט תשע"א