ימי השובבי"ם

התיקון בימי השובבים בעבר ובהווה

הדרך שנהגו בעבר בדרכו של רבנו האריז"ל, דרך של צומות וסיגופים, ודרך שגילה הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו בדורות האחרונים.

הרב נועם דביר מייזלס | תמוז תשפ"א