יום עיון תורני לכלכלה מודרנית- תשע"ו

מדיניות כלכלית על פי התורה

מתוך יום עיון תורני לכלכלה מודרנית

מתוך יום עיון תורני לכלכלה מודרנית

הרב ד"ר יוסף יצחק ליפשיץ | כ"ו ניסן תשע"ו